ozvena.info - Semináře a exkurze
ozvena.info - Semináře a exkurze
ozvena.info - Semináře a exkurze
Společnost Ozvěna, z.s. - logo pro tisk

Enviromentální vzdělávání

Středisko environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty

Náplní práce střediska environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO) je pořádání seminářů, přednášek a příprava informačních stánků a exkurzí pro různé cílové skupiny.


Realizovali jsme tyto vzdělávací projekty

Mladí pro sebe a přírodu

Podpořeno Nadací Vodafone. V rámci projektu proběhlo několik víkendových akcí pro děti i dospělé i happeningová akce ke Dni Země.

Lidé pro přírodu, příroda pro lidi

Podpořeno Nadací rozvoje občanské společnosti, zapojeni jako partner projektu. Naše organizace realizovala infostánky k různým environmentálním tématům, dílny a semináře pro veřejnou správu.


Připravíme seminář nebo exkurzi

Realizace seminářů pro veřejnou správu

Nabízíme přípravu seminářů pro veřejnou správu zaměřených na ochranu přírody, chráněné druhy organismů, péči o dřeviny a zeleň.

Příprava a realizace přírodovědných exkurzí

Nabízíme realizaci všeobecných přírodovědných exkurzí na cenné a významné lokality i exkurzí zaměřených na jednotlivé skupiny organismů.

Přednášky pro veřejnost

Realizujeme přednášky pro veřejnost o přírodovědně cenných lokalitách a skupinách organismů nebo cestopisné besedy.

Infostánky s environmentální tématikou

Příprava a realizace informačních stánků zaměřených na ochranu přírody, ekologická témata i tvořivé dílny a hry.


Potřebuji připravit seminář, exkurzi nebo přednášku...