ozvena.info - Ochrana přírody
ozvena.info - Ochrana přírody
ozvena.info - Ochrana přírody
Společnost Ozvěna, z.s. - logo pro tisk

Péče o přírodní rezervace

Naše organizace realizovala a realizuje managementy zvláště na těchto chráněných územích:

Kosení luk a stepí

PP Kovárské stráně, PP Branžovy, PR Divoká Šárka, PP V Hrobech

Kosení mokřadních luk

PP Na Novém rybníce, PP Lítožnice, PP Třebichovická olšinka

Redukce keřů a náletu

PP Černolické skály, PP Písečný přesyp u Píst, PP Podolský profil, PP Milíčovský les a rybníky

Tvorba značení

PR Čížov, PP Vinařická hora

Vyřezávání náletu ze skalních stěn

PR Divoká Šárka

*PR – přírodní rezervace, *PP – přírodní památka


Zajistíme péči o přírodně cenné území

Nabízíme kosení luk, vyřezávání křovin i konkrétní management zaměřený na jednotlivé cílové druhy.


Potřebuji zajistit péči o přírodně cenné území...