ozvena.info - Ochrana přírody
ozvena.info - Ochrana přírody
ozvena.info - Ochrana přírody
Společnost Ozvěna, z.s. - logo pro tisk

Činnosti v oblasti ochrany přírody

Středisko ochrany přírody a péče o zeleň

Náplní práce střediska ochrany přírody a péče o zeleň (OPPZ) jsou praktické činnosti v ochraně přírody, péče o veřejnou zeleň a zahrady a biologické průzkumy a monitoring.

Péče o chráněná území
Kácení a prořez stromů i keřů, sečení trávníků
Biologické půzkumy, inventarizace